Лазаров во Стадион: Законот за трговско право мора да претрпи измени за да биде во чекор со европскиот

Законот за трговско право мора да претрпи измени и да биде во чекор со европските стандарди, вели адвокатот Драган Лазаров.

„Се работи за море од прописи, за многу обемна материја која постојано се менува еволуира. Законот за трговските друштва е основата меѓутоа не е напишан во камен, доаѓа време и постојано доаѓа време за измени. Овој закон во одредени делови е веќе подготвен да претрпи измнеи, и д абиде во чекор со модерните случувања, пред се во Европа“, изјави Лазаров во емисијата „Стадион“  на темата „Стечај и ликвидација на сметка на малите, а бизнис интереси за големите акционери“.


Во етер
Наслов
Изведувач

Background