Најава: Колкава е цената на човечкиот живот, кога понекогаш зависи од хуманоста на добрите луѓе

Во етер
Наслов
Изведувач

Background