Ноќен експрес: Македонија е шарена и мултидимензионална

Последните години во Македонија се случува феномен на стеснување на просторот, односно оневозможување на граѓаните да се учествуваат активно и на кој било друг начин освен политички.

Ова е впечатокот на Петруш Тоинес од програмата CIVICA MOBILITAS, кој со години работи на полето на развој на демократските процеси и човековите права во регионот и пошироко. Тoинес смета дека политичките партии не треба да вршат притосок врз луѓето и тоа е единствениот начин за добрата иднина на граѓаните.

Повеќе за неговите ставови вечерва во Ноќен експрес на тема: Во потрага по демократијата.

 


Во етер
Наслов
Изведувач

Background