Ноќен Експрес: Стануваме ли нација на сениори?

Македонците се во константна негатива.. Албанците, турците, ромите и бошњаците имаат сеуште позитивен прираст на население, но и таму трендовите се во опаѓање.. Македонија во 2100 година ќе има 1 милион и двеста илјади жители.. Зошто Светска банка да ни каже дека 600 илјади лица се иселени од Македонија, кај се нашите институции.. Попис мора да се спроведе, никој не знае колку жители има Скопје колку општина Центар..


Во етер
Наслов
Изведувач

Background