Се менуваат владите, но не и кариеристите во македонското правосудство

Едни исти луѓе во правосусдство ги менуваат функциите, но секогаш остануваат функционери. Дури и како пензионери не ја губат моќта и одлучуваат кој каде ќе биде именуван. Ги наследуваат нивни најблиски, па логично е синот да го наследи таткото судија. Ова се дел од размислувањата на Александар Наков, поранешен јавено обвинител во емисијата Стадион на Канал 77, кој тоа го илустрира низ примерот со Штип.


Во етер
Наслов
Изведувач

Background