Тошо и Цацко во коцкарница

Дошле Тошо и Цацко во коцкарница и одлучиле да ја пробаат среќата на рулетот. Собрале сè што имале по џебовите, но не можеле да се договорат на кој број да го стават влогот, па Трпе предложил:

– Цацко, ајде вака. Колку пати си имал секс со жена ти месецов?

Цацко се замислил па кажал:

– Шест пати!

Тошо продолжил:

– Добро, јас со мојата имав осум пати, тоа е 14. Одиме и ставаме на тој број.

Ги вложуваат парите, рулетот се врти и застанува на бројот два.

И двајцата излегуваат тажни од казиното, кога Цацко, тивко:

– Е мој Тошо, да бевме искрени сега ќе бевме богати…


Во етер
Наслов
Изведувач

Background