даночни реформи

Даночни реформи се споменуваат многу често. Кај нас искуството покажува дека употребата на зборот даночна реформа не е секогаш реформа во вистинската смисла на зборот, туку спорадични, ад хок мерки кои некогаш повече прават дисторзија на самиот даночен систем отколку позитивни ефекти. Ова денеска го истакна во емисијата „Стадион“ даночниот експерт Борче Смилевски зборувајќи за […]


Во етер
Наслов
Изведувач

Background