Тодор Чепреганов

„Дали политиката влегува во игра кога историчарите молчат? – Политиката настојува на сметка на историјата, да добие. Многу често политичарите ги користат историските настани за популизам. Сметам дека ако се остави историјата на историската наука, работите полека но сигурно ќе се решат. Затоа што политиката има брза методологија, настојува некои работи да се решат брзо. […]


Во етер
Наслов
Изведувач

Background