Валери повторно ја движи модерна вибрација

Модерна вибрација доминира и во новото музичко и видео парче на Валери. Авторската низа на песни меѓу кои се „Само ти“, „Дозволи ми“, „Ќе биде“ на Нешо и „Доволни “ на Сирилик, ја продолжува со „Крај“.

За оваа песна Валери повторно соработува со Темелко Андреев, со кого става и заеднички потпис на музиката, стиховите, аранжманот и продукцијата. Видеото е на Горан Симјановски.


Во етер
Наслов
Изведувач

Background