Ноќен експрес: Плати или умри… Корупција во секојденевниот живот…

Менче Атанасова Точи од Нова, долгогодишен хроничар на неприликите во македоноското здравство во Ноќен експрес зборува за корупциските лавиринти во здравството, за очајните пациенти, исплашените лекари, за ниските плати…

 


Во етер
Наслов
Изведувач

Background